de WERKVERMOGEN specialist

Heldere adviezen en klare taal in de complexe markt van verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. De geregistreerde casemanagers en arbeidsdeskundigen ondersteunen werkgevers om (toekomstig) ziekteverzuim te voorkomen en te beheersen en om werknemers te helpen een nieuwe werkomgeving te vinden.

Casemanagement

Bij verzuim in het algemeen, en verzuimdossiers in het bijzonder, is adequaat handelen en goede kennis van de steeds wijzigende wet- en regelgeving van groot belang.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Om antwoord te krijgen op de vraag of het eigen werk nog passend is, kan een arbeidsdeskundig onderzoek worden  ingezet.

Re-integratie/ Outplacement

Bij re-integratie wordt een werknemer begeleidt in het vinden van ander werk.

 

CASEMANAGEMENT

Bij verzuim in het algemeen, en verzuimdossiers in het bijzonder, is adequaat handelen en goede kennis van de steeds wijzigende wet- en regelgeving van groot belang.

Er hangt voor de werkgever veel van af. Hij is gebaat bij de juiste ondersteuning. De geregistreerde casemanager (RCCM/ RCMC) van de Werkvermogen specialist kent alle aspecten binnen het verzuim. Hij/zij heeft een omvangrijk netwerk om elk vraagstuk te kunnen beantwoorden.

De volgende diensten worden binnen casemanagement aangeboden:

 • Advisering eigen risicodragerschap
 • Advisering en implementatie verzuimbeleid, w.o. het verzuimprotocol
 • Advisering en begeleiding eerste en tweede ziektejaar (Poortwachter)
 • Advisering en begeleiding Ziektewet en (instroom) WGA
 • Uitvoeren dossier checks
 • Controle beschikkingen Belastingdienst
 • Beroep en Bezwaar aantekenen
 • Workshop/ Training aan leidinggevenden.

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

Om antwoord te krijgen op de vraag of het eigen werk nog passend is, wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet. Samen met het advies, of er andere passende mogelijkheden aanwezig zijn en in hoeverre ook ander passend werk onderzocht moet worden, krijgt de werkgever advies over de vervolgstappen in de re-integratie van de werknemer. De geregistreerde arbeidsdeskundigen, aangesloten bij NVvA en geregistreerd bij SRA, voeren de onderzoeken uit.

De volgende diensten worden binnen het arbeidsdeskundig onderzoek aangeboden:

 • Voorbereiding en uitvoering arbeidsdeskundig onderzoek
 • Oplevering adviesrapport
 • Werkplek onderzoek o.b.v. aanwezige belastingaspecten
 • Herbeoordeling bij veranderend ziektebeeld
 • Verzuimbegeleiding o.b.v. arbeidsdeskundig advies en kennis
 • Poortwachter stappen
 • Workshop/ Training aan leidinggevenden inzake functiebelasting, werkplekaanpassing, 
 werkvermogen, passend werk en preventie.

RE-INTEGRATIE/OUTPLACEMENT

Bij re-integratie wordt een werknemer begeleidt in het vinden van ander werk. In het verzuim betekent dat begeleiding in het tweede spoor als ander werk bij een andere werkgever moet worden onderzocht.

Ook worden ex-werknemers begeleid van eigenrisicodragers, die in de ziektewet zitten of een WGA-uitkering hebben. Deze worden periodiek benaderd om de re-integratie activiteiten te monitoren, te stimuleren en een risico-inventarisatie te maken.

De re-integratie begeleiding wordt uitgevoerd door ervaren re-integratie consultants, die bovendien putten uit coachingsvaardigheden, de wet- en regelgeving grondig kennen en de eigen loopbaan ervaringen met zich meebrengen.

De volgende diensten worden binnen de re-integratie aangeboden:

 • Uitvoering tweede spoor trajecten in Poortwachter verband
 • Begeleiding werknemers in Ziektewet en WGA (werkgever is eigenrisicodrager)
 • Oplevering rapportages
 • Workshop/ Training aan leidinggevenden over verzuimbegeleiding, eerste spoor acties, 
 werkvermogen en eigen regie in verzuim.

Over de WERKVERMOGEN specialist

 

De Werkvermogen specialist bestaat uit een register casemanager (RCMC) en een register arbeidsdeskundige (SRA). Met deze gebundelde krachten zijn wij in staat om elke werkgever over preventie en lopend verzuim adequaat te adviseren.
Wij zijn aangesloten bij het RSC (Register Specialistisch Casemanagement) en de SRA (Stichting Register Arbeidsdeskundigen). Onze ervaring is heel divers en strekt zich uit tot diverse management posities in het bedrijfsleven en uitvoerende functies bij arbodiensten.

Onze visie over werkvermogen, risico analyse in verzuim en het terugdringen van kosten delen wij graag met werkgevers. Alles is gericht op het beheersen van verzuim en het verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers. Veel toepasbare kennis en steeds to-the-point.

Naast de werkzaamheden voor onze eigen klanten, worden wij ingehuurd door verzekeraars, detacheringsbureaus, financieel intermediairs , re-integratiebureaus, arbeidsdeskundig adviesbureaus, gespecialiseerde risico-adviseurs, het UWV en werken wij samen met zelfstandig professionals in het sociaal domein.

Onze kennis houden wij continue up-to-date door bijscholingen, het bezoeken van bijeenkomsten, het lezen van fora en kennisstukken, het lezen van nieuwe wetgeving, en ons lidmaatschap van OT-groepen (onderlinge toetsing). Daarnaast delen wij onze kennis en casuïstiek met anderen via deze website en social media.

In de kern van ons DNA zit werkvermogen en vitaliteit, want in onze ogen zijn dit de sleutels voor het voorkomen van veel problematiek in verzuim.

Contact met de WERKVERMOGEN specialist?

Worstelt u met een hoog verzuimpercentage of met een zieke werknemer die vakkundige begeleiding nodig heeft? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met op.